03 marts 2017

Sekretariatslederen fortæller om hvad der er sket hos DDU i februar + løfter lidt af marts måned.

Vi har haft ungdomsforeningsmøde den 11. februar, med deltagelse af de 3 lokalafdelinger.

Uddannelsesmesse den 18. februar - succes trods få tilmeldinger.

Bestyrelsesmøde den 19. februar. Referat kan ses her på hjemmesiden under organisation - dokumenter.

Der er sendt kontingentopkrævninger ud til alle aktive medlemmer.

Lea har været på besøg på SPK og...

1 april 2017