22 december 2017

Der er kun 2 dage til jul! Tiden nærmer sig hastigt...!

Jeg kommer med en sammenfatning af den sidste tid inden året er omme.

Vi har endelig fået udsendt kontingentopkrævninger til støttemedlemmer og desværre er det sådan at ikke alle har opgivet e-mailadresser, hvilket betyder at vi må forvente sænkede indtægter fra dem. Men lad os nu vente og se.

Vedr. kontingentreformen i 2018, så vil vi sende et brev ud til alle dem, der har betalt for aktivt medlemskontingent i 2017...