Hvad fejrer vi?

DDU blev stiftet som selvstændig ungdomsorganisation den 19. november 1994.

Inden da var døve unge organiseret under udvalget 'Danske Døves Ungdomsudvalg', der hørte under Landsforbundet for Døve (LF), som Danske Døves Landsforbund (DDL) hed dengang. Midlerne var meget små og stort set alt foregik på frivillig basis. Man havde spalteplads i Døvebladet, hvor man reklamerede for diverse lejre og arrangementer. Der var ingen medarbejdere, så bestyrelsen for ungdomsudvalget ordnede det hele i deres fritid. DDU blev faktisk oprettet i 1969 som selvstændig organisation, men blev ændret til et ungdomsudvalg under Landsforbundet 9 år senere.

I årene kort før 1994 fandt man ud af at man kunne få driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF, og man begyndte at undersøge muligheden for at DDU også kunne få driftstilskud fra DUF. Med hjælp fra DDUs daværende formand Anne Vikkelsø, statsautoriseret revisor Ole Artmann, daværende generalsekretær for DUF Anders Ladekarl, fandt man ud af at DDU godt kunne få tilskud hvis en række krav blev opfyldt. 

Blandt andet skulle man have et vist antal selvstændige medlemmer, et vist antal lokale ungdomsafdelinger og DDU skulle være en selvstændig forening; dvs. at man skulle løsrive sig fra moderorganisationen LF (DDL).

Først afholdte man den første stiftende generalforsamling i Kastelsvejsskolens gymnastiksal den 19. november 1994, hvor DDU blev til en selvstændig forening med egen bestyrelse. 

 

Den allerførste bestyrelse bestod af følgende:

Anne Vikkelsø (København), Eva Abildgaard (København), Janne Boye Nielsen (København), Søren Visholm (Odense) og Bo Meier (København).

Kontingenten blev også fastsat til at være 25 kroner om året(!).

 

I Døvebladet nr. 11, år 1994, kan man på side 44 læse om den stiftende generalforsamling og på de sidste linjer står der "Nu hvor det atter er hverdag, og vi skal til at bevise at et selvstændigt DDU ikke bare er en døgnflue, men et forbund der er kommet for at blive,.." Dette må siges at være bevist her 25 år senere, hvor der har været UTALLIGE aktiviteter på det nationale og internationale plan.

 

DDU er i dag medlem af DNUR, EUDY og WFDYS. I Danmark er DDU også medlem af SUMH og selvfølgelig DUF. 

 

DDU arrangerer fortsat lejre, kurser og workshops. Som medlem af DDU har man også mulighed for at deltage i konferencer, lejre, kurser og workshops rundtomkring i verden - arrangeret af vores internationale organisationer. Derudover er DDU også politisk aktive, især omkring uddannelsesområdet, tolkeområdet og indenfor generel oplysning om døve og tegnsprog.

 

Er man mere nysgerrig, vil vi anbefale dig at besøge vores Facebook-side eller tage et kig forbi www.visualis.dk, hvor alle vores gamle medlemsblade er frit tilgængelige.

 

Kronologisk formandsrækkefølge fra 1994:

1994-1996 Anne Vikkelsø
1996-2000 Bo Troels Meier
2000-2004 Kasper Bergmann
2004-2008 Helena Jouhki
2008-2008 Stine Kongsted
2008-2010 Mette Overgaard
2011-2013 Colin Boylan Jerritslev
2013-2014 Christina Bihl
2014-2015 Tina Boss Dideriksen
2015-2017 Benjamin Trock
2017-2019 Emilie Veilgaard Mahler
2019-2020 Mads Andreas Jensen
2020-2023 Emilo Christensen