Bestyrelsen

 

circle_EM.png

 

EMILIE MAHLER
FORMAND

em@ddu.dk.

 

circle_JS.png

 

JOSEFINE STEENBERG
NÆSTFORMAND

js@ddu.dk

 

circle_HMH.png

 

HENRIK MØLLER HØRLYCK
BESTYRELSESMEDLEM

hh@ddu.dk

 

circle_MJ_01.png

 

MADS JENSEN
BESTYRELSESMEDLEM

mj@ddu.dk

circle_VL.png

 

VICTORIA LARSEN
BESTYRELSESMEDLEM

vl@ddu.dk

 

circle_ET.png

 

EMMA TIETZE
SUPPLEANT

em@ddu.dk

 

 

 

 

 

VACANT
SUPPLEANT

ddu@ddu.dk

 
 

 

BESTYRELSEN

 

Bestyrelsen arbejder på frivillig basis og den daglige drift
varetages af sekretariatet. Nationalt arbejdes der tæt
sammen med ungdomsklubberne rundt omkring i landet.

Bestyrelsen er også involveret i internationalt samarbejde via.
internationale døveforbund for unge. Hvilke forbund det drejer sig
om, kan man læse lidt mere om i 'Partnere' nederst på siden.

 

Hvis du vil vide mere om bestyrelsens arbejde, er du
mere end velkommen til at skrive til os på ddu@ddu.dk.