Mere tegnsprog
Mindre uvidenhed

Den 13. maj 2014 bliver dansk tegnsprog anerkendt som sprog i Danmark. Begivenheden bliver fejret landet over og mange døve føler at de nu er blevet anerkendt som mennesker i det danske samfund på lige fod med hørende danskere. 

Officielt bliver dansk tegnsprog anvendt første gang den 17. april 1807, hvor læreren Peter Atke Castberg begynder at undervise en gruppe døve elever i tegnsprog på det nyoprettede kongelige døvstummeinstitut.

Alligevel er kendskabet til dansk tegnsprog lavt blandt hørende danskere, og derfor vil DDU være med til at udbrede kendskabet til tegnsprog.

Personlig udvikling
Større indsigt

Hos DDU får unge døve mulighed for at lære om lederskab, selvudvikling og organisationsarbejde gennem frivilligt arbejde og lejrarrangementer i ind- og udland. Unge døve får også mulighed for at koordinere samarbejde gennem it og sociale medier på tværs af forskellige sprog og kulturer.

DDU arrangerer ofte lejre og workshops, hvor de unge får mulighed for at påtage sig lederroller og får mulighed for at afprøve egne organisatoriske evner på forskellige planer, både på dansk og internationalt tegnsprog.

DDU giver sine medlemmer mulighed for at engagere sig aktivt i forskellige sammenhænge og der er lokale ungdomsklubber fordelt over størstedelen af landet, så der er rig mulighed for personlig udvikling.

Socialt ansvar
Mere samvær

I Danmark har DDU ungdomsklubber fordelt over størstedelen af landet. Der bliver arrangeret en masse aktiviteter, hvilket kræver mange frivillige.

Døve har altid været åbne for at skabe netværk på tværs af landenes grænser, hvilket har skabt en stærk international døvekultur. DDU er, blandt andet, medlem af verdensorganisationen for unge døve, WFDYS, og den europæiske organisation EUDY. Det er dog primært i den nordiske døveorganisations ungdomsafdeling, DNUR, stiftet i 2001, hvor DDU har det stærkeste netværk.

Alene i 2014 har vi sendt danske døve børn og unge på 5 lejre i Sverige, Finland, Belgien og 2 gange i USA.