Månedsvideo Maj 2017

Hej!

Velkommen til månedsvideoen for maj måned! Vi har haft en spændende måned med en masse nyt, som vi nu vil dele med jer.

Måneden startede med besøg fra 2 repræsentanter fra Ghana, som et led af vores Ghana-projekt. De skulle med til et seminar, arrangeret af DUF, om projektudvikling. Gæsterne fik kæmpe udbytte af hele besøget og især det danske vejr gjorde indtryk på dem. De havde handsker på indendørs(!) så koldt syntes de det var i vores lille Danmark.

Michael har været til møde hos IMR (Institut for MenneskeRettigheder), sammen med DDL, som et led af vores tolkeudredningsarbejde. DDL's formand, Lars, har fortalt om mødet og præsenteret vores arbejde i videoen som jeg har delt på DDU's Facebookvæg d. 2. juni. Mødet var rigtigt godt.

Den 10. maj blev en ny lokalafdeling oprettet, en studenterforening for døve studerende på videregående uddannelser. Vi er meget glade for dette nye tiltag og vi glæder os til at følge deres aktiviteter fremover.

Den 27. maj blev den første 'rigtige' bestyrelsesmøde gennemført. Rigtig mange ting blev diskuteret og opgaver blev fordelt. Et møde mellem DDL og DDUs nye formænd blev også gennemført, hvor vi fik hilst ordentligt på hinanden og der blev snakket om mulige samarbejdsområder. Vi ser alle positivt på samarbejdet.

Mht. vores lokaler, så er det besluttet at organisationerne DDL, DDU og Døvania kommer til at dele de to lokaler på 5. sal th. samtidigt med at medarbejderne på DDUs sekretariat flytter ned til DDLs lokaler på 4. sal. Det åbner op for en mere spændende hverdag for sekretariatsmedarbejderne og der kan arbejdet tættere sammen med DDLs sekretariat omkring de mange opgaver. Lokalerne på 5. sal kan også blive brugt oftere i forskellige sammenhænge, hvilket lokalerne også fortjener. 

Den 1. juni fik Michael afleveret ansøgningen for driftstilskud hos DUF. Det har været noget af et arbejde, men det er overstået og vi glæder os til at se hvordan ansøgningen bliver besvaret. 

Vi får også travlt til efteråret, da vi plejer at modtage tilskud fra Handicappuljen til vores aktiviteter, men da de ikke har været så hurtige til at melde tilbage om vi har fået penge. Derfor har vi valgt at skubbe vores aktiviteter ud til efteråret, så vi er sikre på at der er dækning. Hold gerne øje med vores Facebook og hjemmeside - det kan være at der kommer noget du synes om!

Castberggaard arrangerer et nyt Erasmus+ kursus til efteråret (start d. 15. november) - Michael fortæller lidt mere i en anden video, der kommer senere. Lea har deltaget i same kursus i 2016 og hun anbefaler alle at deltage.

 

Lea har haft en lidt rolig måned, hvor hun har talt med personer, der var interesserede i DDUs arbejde og om det er lykkedes DDU at finde nye medlemmer. Det har ikke været let! Men heldigvis har der også været gode ting indmellem - der er blevet brugt tid på at kigge på mulighederne for at få gennemført et CODA-lejr til efteråret (CODA betyder Children Of Deaf Adults). Der er taget kontakt til to personer, der har erfaring på området. 

Til sidst - en ærgerlig nyhed. Juni måned er sidste måned for Lea som medarbejder hos DDU. Der er simpelthen ikke sammenhæng mellem opgavemængde og økonomi. Men Lea har været meget glad for sin tid hos DDU i lidt mere end et halvt år. Vi kommer alle sammen til at savne Lea, selvom hun sikkert dukker op igen i DDU-regi, i andre sammenhænge. Lea samtykker :-)

 

Fortsat god juni måned til jer allesammen!