Julehilsen fra sekretariatet

Der er kun 2 dage til jul! Tiden nærmer sig hastigt...!

Jeg kommer med en sammenfatning af den sidste tid inden året er omme.

Vi har endelig fået udsendt kontingentopkrævninger til støttemedlemmer og desværre er det sådan at ikke alle har opgivet e-mailadresser, hvilket betyder at vi må forvente sænkede indtægter fra dem. Men lad os nu vente og se.

Vedr. kontingentreformen i 2018, så vil vi sende et brev ud til alle dem, der har betalt for aktivt medlemskontingent i 2017. Vi vil gerne have styr på hvem, der er medlem af hvilken lokalforening. Så når I modtager brevet, bedes I besvare dette. Vi følger op på dette i starten af 2018.

CODA lejren er åbent for tilmeldinger og de er strømmet ind. Vi har også fået flere nye medlemmer ind ad den front og det er vi meget glade for. Desværre har kriterierne for deltagelse til lejren været under meget diskussion og DDU følger dette tæt. Uanset hvad så er vi glade for interessen fra både medlemmer og forældre.

Status for Nordisk Ungdomslejr 2018 er den samme – vi har endnu ikke hørt fra dem, vi har søgt om midler hos. Lykkes det, ser alt godt ud. Lykkes det ikke, må vi smøge ærmerne op og arbejde videre. Men uanset hvad, så gennemføres lejren! Vi glæder os!

I midten af december modtog vi den triste nyhed, at Danske Døves Studenterforening har valgt at lægge deres forening i bero indtil videre. Det er vi kede af, men vi er tilhængere af at der skal motivation til for at man kan drive en forening. DDU varetager fortsat de studerendes interesser.

Vi har endnu intet hørt fra Socialministeriet ifm. Handicappuljen. Vi regner med at det kommer engang i januar – når der er nyt, kontakter vi vores lokalafdelinger, så de kan søge om evt. tilskud til deres arrangementer.

Som de fleste af jer nok ved, så modtog vi et trist brev fra DUF vedr. driftstilskuddet for 2017 og 2018. Det betyder desværre at vi må forvente et underskud for 2017. Sekretariatet og bestyrelsen har mødtes for at lave budgettet for 2018 og indtil videre ser det fornuftigt ud, selvom det kommer til at påvirke sekretariatets drift meget.  Vi kommer med mere nyt herom i det nye år.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til jer alle – vi ses til et forbedret 2018!

SEKRETARIATET HAR FERIELUKKET 23. DECEMBER - 8. JANUAR 2018, BEGGE DAGE INCL.