Information om DDU's arbejde i sidste halvår af 2016.

Sekretariatslederen Michael Weber Steenberg fortæller om arbejdsopgaverne hos DDU i det seneste halve år. 

I videoen fortælles der bl.a. om 

 

- Sommerens lejre, både i Norden og i Europa. 

- Ghanaprojektet - børne- og ungdomslejr i Ghana.

- EDSU samarbejde om seminar i Danmark til maj.

- Erasmus+ projekt på Castberggaard i efteråeret, hvor 5 danskere deltog.

- DNUR-værtskabet, hvor der var møde i oktober i København. Man er gået i gang med at arrangere Nordisk Kulturfestival.

- EUDY samarbejdet.

- Ungdomsforeningsseminaret blev gennemført i efteråret med stort udbytte.

- DDU er blevet mere synlige hos DUF.

- Generalforsamling 2017, planlægningen er småt i gang og der skal findes nye folk.

- Ny medarbejder startet, Lea Hyldstrup. Hun har fokus på børn og unge under 18 år hos DDU.

- Handicappuljen, der er gennemført 3 arrangementer i efteråret, både i København og i Jylland.

- Der er desværre ikke mange, der har betalt kontingent. Det er alvorligt - folk bedes betale. Der bliver udsendt ny mail snarest.

- Der er overvejet samarbejdsmuligheder sammen med DDL omkring strukturen - processen er i gang.

- DDU samarbejder med brugerorganisationerne FDDB, Høreforeningen og DDL om et overblik over tolkeområdet i Danmark. Processen er fuld i gang og planen er at tage politisk intitativ til foråret.