Gentlemens Finest nedlagt!

Det er med stor beklagelse at meddele, at ungdomsforeningen Gentlemens Finest har været nødtsaget til at lade sig nedlægge. Det sker på grund af dalende medlemstal samt få gennemførte aktiviteter.

DDU var til stede ved nedlæggelsen og stemningen var selvfølgelig trist, men mange huskede på de gode oplevelser som foreningen har haft. Foreningen nåede at eksistere i lidt mere end 5 år, da den blev stiftet den 11. februar 2011. 

Foreningen blev nedlagt ved en ekstraordinær generalforsamling den 4. juni 2016.

DDU takker for et godt samarbejde.